คู่มือการลงทะเบียน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.TATstar.org

2. กรอกข้อมูลพื้นฐาน

3. เลือกขนาดธุรกิจของท่าน

4. รายละเอียดเกณฑ์การให้ดาว 

5. นำส่งข้อมูล