ททท. จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ STAR ในหัวข้อ “ชุมชนยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย”

ททท. จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ STAR ในหัวข้อ “ชุมชนยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ
“ชุมชนยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทาง Facebook Page : https://www.facebook.com/tatstar.green โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมร่วมผลักดันและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน STGs ทั้ง 17 เป้าหมาย นำสู่ความมั่งคงและแข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR) โครงการมอบ “ดาวแห่งความยั่งยืน” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีจุดมุ่งหมายสู่การยั่งยืนตามแนวทาง SDGs จากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีการพัฒนามาเป็น STGs 17 เป้าหมายการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยวไทย จึงได้ต่อยอดโครงการฯ จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความยั่งยืน จากวิทยากร และประสบความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ในหัวข้อ “ชุมชนยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ราย ได้แก่ คุณนราธร​ หงษ์​ทอง ประธาน​ชุมชน​ท่องเที่ยว​ทุ่ง​หยี​เพ็ง ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่ คุณจงรัก จารุพันธุ์งาม Co-founder มีกินฟาร์ม จ.ขอนแก่น และคุณกรชชนก หุตะแพทย์ ผู้ประสานงานชุมชนนิเวศสันติวนา ชุมชนสันติวนา กรุงเทพฯ ร่วมพูดคุย

LINE_ALBUM_230915_STAR2023-OnlineSeminar 2_230923_2_0_0(1)

คุณนราธร​ หงษ์​ทอง ประธาน​ชุมชน​ท่องเที่ยว​ทุ่ง​หยี​เพ็ง ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่ กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ็งมีแนวคิดในการนำสิ่งดี ๆ ในอดีต มาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อไปสู่อนาคต โดยชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวที่นำแนวคิดความยั่งยืน STGs มาใช้พัฒนา บริหารจัดการพื้นที่และปรับให้เข้ากับมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สร้างสมดุลการท่องเที่ยวให้ไม่ทำลายโลก มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1.สร้างการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน 2.พัฒนาการจัดการให้เป็นระบบเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง และจากเป้าหมายดังกล่าว นำมาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน สร้างการท่องเที่ยวชุมชนที่ไม่ทำลายธรรมชาติ กลายเป็นชุมชนทุ่งหยีเพ็งที่มีบรรยายกาศราวเทพนิยายที่จับต้องได้ และตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tungyeepenggondola

LINE_ALBUM_230915_STAR2023-OnlineSeminar 2_230923_1_0_0(1)

คุณจงรัก จารุพันธุ์งาม Co-founder มีกินฟาร์ม จ.ขอนแก่น เผยว่า มีกินฟาร์ม เป็นออร์แกนิกฟาร์ม ร้านอาหาร และโฮมสเตย์ ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและเรื่องราวดี ๆ มากมายที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวยั่งยืน ตั้งแต่แนวคิด การเริ่มต้นก่อตั้ง กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการยกระดับธุรกิจและดูแลธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน เริ่มต้นการสานฝันด้วยการสร้างบ้านสวนที่สะท้อนการกลับมาอยู่บ้านให้เป็นบ้านสวนในฝัน นำเสนอความเรียบง่ายจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยไม่เบียดเบียนโลก ที่มีทั้งการดูแลธรรมชาติ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพรรณ จนไปถึงการเลือกวัตถุดิบจากชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรฐกิจในชุมชนรอบข้าง ทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายได้ กลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/mekinfarmkhonkaen

LINE_ALBUM_230915_STAR2023-OnlineSeminar 2_230923_3_0_0(1)

คุณกรชชนก หุตะแพทย์ ผู้ประสานงานชุมชนนิเวศสันติวนา กรุงเทพฯ เล่าถึงความตั่งใจของโครงการที่ตอบโจทย์ความเป็นชุมชนคนเมืองไว้ว่า ชุมชนนิเวศสันติวนา ตั้งใจเปิดเป็นพื้นที่การใช้ชีวิต พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำหรับคนเมืองอย่างแท้จริง โดยการสร้างชุมชนรูปแบบใหม่ของคนเมืองที่มีความสมดุลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับวิถีชีวิตของคนเมืองให้เข้ากับธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในเมืองก็สามารถตอบรับแนวคิดความยั่งยืนให้เป็นไปได้ หัวใจหลักของการพัฒนาพื้นที่คือ การวางแผนการจัดการที่ดีตามแนวคิด STGs และ BCG Model จากการเปลี่ยนที่ดินในเขตเมืองให้กลายเป็นป่าในเมืองและเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้น่าสนใจมากมาย อาทิ เกษตรอินทรีย์ พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติตามสไตล์คนเมือง รวมทั้งวางระบบจัดการน้ำ-ไฟ ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นำสู่ความยั่งยืน ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/santiwanaBKK

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว สามารถรับชมย้อนหลังและติดตามข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR) ได้ที่ https://www.facebook.com/tatstar.green และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ STAR สามารถสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.TATstar.org หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line official : @tatstar

ดูข่าวทั้งหมด